توسعه سینا

مجمتع اداری تجاری تبریز

productviewمجمتع اداری تجاری تبریزمجمتع اداری تجاری تبریز

مجمتع اداری تجاری تبریز

4 امتیاز

مجتمع تجاری اداری تبریز

آدرس : خیابان ولیعصر،دروازه تهران،سه راه ولیعصر

مساحت زمین : ۱۵۰۱ مترمربع

بنای کل : ۱۵۶۰۵مترمربع

بنای مفید: ۸۹۳۱مترمربع (۷۲۰۶مترمربع اداری و ۱۷۲۵مترمربع تجار ی )

تعداد طبقات : ۱۵ طبقه ( سه طبقه زیرزمین ، همکف و نیم طبقه ، طبقه اول تا دهم )

تعداد واحدها : ۲۳واحد تجاری و ۶۸واحد اداری{زیرزمین ۳- (۴۰واحدپارکینگ و تأسیسات)، زیرزمین۲- (۳۰واحدپارکینگ وتأسیسات) ،زیرزمین ۱- (۲۹واحد پارکینگ،سرویسهاو تأسیسات) ، همکف ( بانک، ورودی و اطلاعات ، ۱۲واحدتجاری و تأسیسات ) ، نیم طبقه (تراس بانک،سرویس بهداشتی وآبدارخانه)، طبقه اول(۹واحد تجاری ) طبقه دوم (۷واحد اداری) و تراس، طبقات سوم،چهارم،پنجم،ششم،هفتم،هشتم،نهم ( هرکدام ۸واحد اداری) و طبقه دهم ( ۵واحد اداری )}

تاریخ شروع پروژه : ۸۹/۰۴/۰۱

تاریخ اتمام پروژه : تیر ۹۲

تعداد محدودی از واحدهای تجاری جهت عرضه وجود دارد.

تلفن تماس با دفتر مرکزی فروش : ۸۸۵۵۴۷۵۷