توسعه سینا

مجتمع تجاری اداری سینا سنتر

productviewمجتمع تجاری اداری سینا سنترمجتمع تجاری اداری سینا سنتر

مجتمع تجاری اداری سینا سنتر

2 امتیاز

(مدرن ترین مرکز تجهیزات و مواد دندانپزشکی ایران)

خیابان آزادی، بین نواب و رودکی جنب نیروی انتظامی پلاک 45

زمین : 2807 مترمربع

بنای کل : 31668 مترمربع

بنای مفید : 10,060 مترمربع (4,791مترمربع تجاری 656 متر مربع سالن همایش و 4613مترمربع اداری)

تعداد طبقات : 18طبقه (7طبقه زیرزمین،طبقه همکف و طبقه اول تا دهم )

کاربری : تجاری ،اداری (تخصصی تجهیزات و مواد دندانپزشکی)

وضعیت پروژه : آماده بهره برداری

تعداد واحدها : 97 واحد تجاری، 56 و احد اداری و یک طبقه سالن همایش{زیرزمین هفتم تا چهارم ( 291واحد پارکینگ ،خدماتی و سرویس بهداشتی و تأسیسات )، زیرزمین سوم و دوم ( 120واحد پارکینگ و تآسیسات)،زیرزمین اول(22واحد تجاری،خدماتی و سرویس بهداشتی و تأسیسات)،طبقه همکف (24واحدتجاری ،خدماتی و سرویس بهداشتی)،طبقه اول (24واحد تجاری ،خدماتی و سرویس بهداشتی)،طبقه دوم(24واحد تجاری ،خدماتی و سرویس بهداشتی) طبقه چهارم تا دهم ( هرکدام 8 واحد اداری جمعاً56واحد اداری ) }

تاریخ شروع پروژه : 1392/4/01 تاریخ اتمام پروژه : 1397/03/31

(دانلود کاتالوگ پروژه)

- تعداد محدودی از واحدهای تجاری جهت عرضه وجود دارد.

تلفن تماس با دفتر مرکزی فروش : 88554757

تلفن دفتر فروش سینا سنتر: 66590388 - 66590115

بازدید مدیرکل معماری ساختمان و شهردار منطقه 10