درباره ما

ایران دی اچ,irandh,dh,hd,d h,h d,دستگاه های دفع کننده,دستگاه تصفیه هوا,دستگاه برقی,محصولات دی اچ,هوای پاک,تصفیه خانگی,تسویه هوا,سوسک کش,دفع جوندگان, محصولات فراری دهنده التراسونیک,سوسک و روش مبارزه,پشه و مبارزه با ان,موریانه و روش دفع ان,فراری دهنده صنعتی,دور کننده صوتی,برقی دفع حشره

2pagesدستگاه دفع برقی و اکترونیکی حشرات و حیوانات موذی و سوسک و موش و دستگاه تصفیه هوای خانگی شرکت ایران دی اچ اچ دی


شرکت توسعه سینا با مالکیت صد درصدی بانک سینا تحت شماره307102 در تاریخ 1386/8/5در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت به مبلغ چهارصدو هفتاد میلیارد ریال منقسم به نهصدوچهل میلیون سهم پانصد ریالی با نام و تمام پرداخت شده می باشد .

شرکت توسعه سینا در جهت نیل به اهداف استراتژیک خویش مفتخر به اجرای پروژه های متعدد ساختمان سازی مطابق با استانداردهای روز کشور در دوران فعالیت خود بوده و همواره در راستای کارآمدی هرچه بیشتر، خود را به امکانات فنی،علمی و اجرایی متناسب با نیازهای شرکت تجهیز می نماید.لینک های مرتبط